Sama-sama kita MEMBANTAH sekeras-kerasnya penubuhan Suruhanjaya Antara Kepercayaan @ Interfaith Commission (IFC)
 

Bukan Harmoni Tetapi Konflik

(petikan kertas-kerja Dato' Haji Mustapha Ma - Mantan Pengerusi ACCIN)

Rang undang-undang Suruhanjaya jika menjadi akta di Parlimen dalam bentuknya sekarang akan menimbulkan pertentangan dalam undang-undang dan pertentangan di antara bahagian-bahagian perkhidmatan kerajaan; di antara jabatan-jabatan persekutuan; jabatan persekutuan dan jabatan negeri; pemimpin yang dipilih dan Raja-raja Melayu. Dalam perundangan pula, akan timbil konflik di antara Shariah, norma-norma antarabangsa, Perlembangaan dan undang-undang yang dibentuk.

 

qqKembali Ke Halaman Utama


2006 puteraAlternatif87
e.mail : putera_alternatif87@yahoo.com